Grupa Rovese
Polityka zintegrowanego systemu zarządzania
Polityka środowiskowa
Nota prawna
Polityka cookies

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nadrzędnym celem działalności Grupy Kapitałowej ROVESE jest dążenie do wzrostu poziomu satysfakcji Klientów, poprzez oferowanie produktów najwyższej jakości i o wysokich walorach funkcjonalnych, przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Środkiem do realizacji powyższych celów jest wdrożony i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowana jest poprzez następujące działania:

 • Umacnianie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych, ceramiki łazienkowej, mebli łazienkowych i wyrobów akrylowych.
 • Stały monitoring oczekiwań i wymagań Klientów.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności wyrobów oraz sposobów ich wytwarzania.
 • Rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami.
 • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności techniczno-organizacyjnych oraz kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska poprzez odpowiedni system edukacyjny oraz szkolenia.
 • Stałe unowocześnianie technicznego wyposażenia produkcyjnego.
 • Efektywne i ekonomiczne zarządzanie na każdym etapie produkcji.
 • Podejmowanie aktywnych działań na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko w procesach produkcyjnych i administracyjnych.
 • Utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy, podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Zrównoważony rozwój oparty na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla Rovese, jak i otoczenia: pracowników, interesariuszy i społeczności, w obrębie których działa.

Zarząd ROVESE deklaruje:

 • zapewnienie odpowiednich zasobów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych, spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych w zakresie środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych,
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.