Grupa Rovese
Polityka zintegrowanego systemu zarządzania
Polityka środowiskowa
Nota prawna
Polityka cookies

Polityka środowiskowa

Świadoma polityka związana z ochroną środowiska jest jednym z bardzo ważnych składników nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem i nabiera coraz większego znaczenia w zarządzaniu Grupą Kapitałową ROVESE, z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną otoczenia, w jakim Grupa działa. Jako producent w branży artykułów wyposażenia łazienki ROVESE jest świadomy oddziaływania na środowisko. Produkty Firmy służą stałej poprawie jakości życia i w związku z tym muszą być bezpieczne w obsłudze, transporcie oraz użytkowaniu. Grupa ROVESE dąży do zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko we wszystkich obszarach działania stosując skuteczny System Zarządzania Środowiskowego zgodny również z normą ISO 14001.

Gwarancją prawidłowego Zarządzania Środowiskowego jest przestrzeganie następujących zasad:

  • Planowa i rozsądna ochrona środowiska oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa otrzymują taki sam priorytet jak wysoka jakość i efektywność handlowa.
  • Stałe utrzymywanie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, a gdzie to jest możliwe stawianie wyższych wymagań.
  • Posiadanie wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, stale podnoszącej umiejętności zawodowe.

Celami środowiskowymi Grupy są:

  • Zmniejszenie wykorzystania nośników energii i zasobów naturalnych poprzez modernizację procesów produkcyjnych oraz doskonalenie organizacji pracy.
  • Ograniczenie do minimum emisji hałasu w ramach możliwych technologii produkcji.
  • Minimalizacja ilości powstających odpadów: stałych, ciekłych i gazowych.
  • Stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska.